УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Наша мета: подвоїти кількість нових досліджень за 5 років

Можливості Торгово-промислової палати України для членів УАКД і галузі КВ

Українська асоціація клінічних досліджень співпрацюватиме із Торгово-промисловою палатою України для покращення умов ведення бізнесу в галузі клінічних досліджень.

Комітет з питань охорони здоров’я і фармації Торгово-промислової палати України (ТПП) надав високу оцінку діяльності УАКД та запропонував підтримку і співпрацю в питаннях представництва інтересів галузі в органах державної влади, гармонізації законодавства, створення позитивного іміджу клінічних досліджень в Україні. УАКД офіційно стала членом Комітету і тепер має можливості лобіювати інтереси галузі, використовуючи всі ресурси ТПП.

ТПП – організація, яку створено відповідно до Закону про «Про торгово-промислові палати в Україні» і яку держава наділила багатьма повноваженнями. Згідно закону, цілями діяльності ТПП є, зокрема, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, розвитку усіх не заборонених видів підприємництва, науково-технічних зв'язків між українськими та зарубіжними підприємцями. Серед завдань, на які держава уповноважила ТПП і які можуть бути корисними для представників галузі клінічних досліджень, можна зазначити наступні:

  • представлення інтересів членів палати з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами;
  • організація взаємодії між суб'єктами підприємницької діяльності, координація їх взаємовідносин з державою в особі її органів;
  • сприяння розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків, експорту українських товарів і послуг;
  • сприяння розвитку «чесних звичаїв» у підприємницькій діяльності, участь у розробленні правил професійної етики для різних сфер підприємницької діяльності і галузей економіки.

 За сприяння Комітету з питань охорони здоров’я і фармації ТПП, Українська асоціація клінічних досліджень докладатиме зусиль до вирішення нагальних проблем, які стоять перед дослідницькою галуззю нашої країни:

  • формування прозорого, зрозумілого і прогнозованого для внутрішніх та зовнішніх гравців ділового середовища;
  • подолання недосконалості законодавства, що негативно впливає на укладення договірних відносин щодо проведення клінічних досліджень в Україні;
  • захист інтересів підприємців, що проводять клінічні випробування, в податковій сфері та у відносинах із контролюючими органами;
  • актуалізація важливості галузі для суспільства і держави.

 Серед членів УАКД є багато приватних підприємців та представників бізнесу, тому ми покладаємо великі сподівання на можливості, які надає для них співпраця із ТПП. Залучення цього потужного гравця до більш активного захисту інтересів дослідницької галузі є додатковим кроком до досягнення мети УАКД – збільшення привабливості України для міжнародних замовників клінічних випробувань.

  • Створено .
  • Переглядів: 903